Byggnadstillsynens arkiv- och sakkunnigtjänster

Byggnadstillsynens arkiv- och sakkunnigtjänster


I Kyrkslätt har man våren 2019 tagit i bruk butiken Lupapiste kauppa, där du elektroniskt kan köpa dokument direkt ur byggnadstillsynens arkiv och ladda ner filerna.

I butiken finns även materialförfrågan om dokumenten inte finns.
Närmare anvisningar finns i butiken.

Butikens adress är https://kauppa.lupapiste.fi

Arkivförfrågningar, information om tillstånd som beviljats tidigare:

Maria Pudas, servicesekreterare

tel. 040 1269776

maria.pudas@kirkkonummi.fi