Byggnadstillsynens arkiv- och sakkunnigtjänster

Bygglovsförfrågningar

Tillståndsbesluten fr.o.m. år 2005 finns i byggnadstillsynens närarkiv (asiakirjatilaukset.rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi).

Äldre tillståndshandlingar finns i centralarkivet. Materialet beställs helst med beställningsblanketten eller per e-post på adressen arkisto@kirkkonummi.fi. Vid mer omfattande beställningar lönar det sig att kontakta arkivet i förväg och meddela vilka uppgifter du behöver. Leveranstiden varierar beroende på begärans omfattning, arbetssituationen och basuppgifternas exakthet. Ursprungliga dokument lånas endast ut till kommunens enheter.

Se Kyrkslätts byggnadstillsyns servicetaxa

kopieringsservicens sidor finns kopierings- och skanningstjänster samt prislista.