Årets lärare i biologi och geografi 2016 från Veikkolan koulu!

01.12.2016 11:29

Kategori: Barn Unga Utbildning

Biologi- och geografilärarnas förbund (BGLF) valde 19.11.2016 Raija Marja-aho från Veikkolan koulu till årets lärare i biologi och geografi. Raija har arbetat över 30 år i Kyrkslätts kommun som de högre klassernas lärare i biologi och geografi.

Som lärare är Raija mycket sakkunnig och inspirerande. I Raijas undervisning lär man sig genom att göra, och hon har skapat en stark utflyktstradition i Veikkolan koulu. Raija utvecklar sin undervisning kontinuerligt och gör bl.a. sina undervisningsmaterial själv. I Veikkolan koulu ordnar hon aktivt Grön Flagg-verksamhet och är med i att ordna olika temadagar tillsammans med eleverna.

Utöver undervisningsarbetet har Raija utvecklat användningen av Glansbaggestigen i Noux genom att centralt vara med i planeringen av stigen. Hon är också med i Finska forstföreningens arbetsgrupp för Skogsnöten.

Ytterligare information: Rektor för Veikkolan koulu Jussi Roms, tfn 040 523 6562