Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Rehabiliterande arbetsverksamhet är avsedd för personer som saknar arbete och som drar nytta av funktionell rehabilitering.

Målet är upprätthållande av arbetsförmågan och minimering eller avlägsnande av sysselsättningshinder.

En förutsättning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är utarbetande av en aktiveringsplan tillsammans med en representant för kommunen, en sakkunnig från TE-centralen och klienten.

I aktiveringsplanen beskrivs klientens sysselsättningsmål och/eller mål gällande utbildning som stöder yrkeskunskapen.

Rehabiliterande arbetsverksamhet erbjuds i olika verkstäder under 3 mån.-2 års tid. Klienten deltar i arbetsverksamhet 1-4 dagar i veckan, 4-8 timmar per dag. Arbetsverksamheten kan också genomföras som arbetspraktik vid kommunens olika verksamhetsställen.

Om den rehabiliterande arbetsverksamheten görs upp ett klientavtal, som innefattar verksamhetens varaktighet, deltagardagar och klientens för perioden fastställda mål som främjar arbets- och funktionsförmågan.

Sektorövergripande samservice TYP
Hälsokontroller för personer utan arbete

Medborgare
Arbete och arbetslöshet
rehabilitering / social rehabilitering

Toimaris kontaktuppgifter

Kansli:

Gamla Kustvägen 254

02400 Kyrkslätt

040 576 8030


Chef för sysselsättningsenheten

040 576 8686


Socialhandledare


Klienter A-L

040 126 9754


Klienter M-Ö

0400 277 934


Hälsovårdare

040 1269 753


Ansvarig verkstadsledare

040 5768 037