Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Rehabiliterande arbetsverksamhet är avsedd för personer som saknar arbete och som drar nytta av funktionell rehabilitering.

Målet är upprätthållande av arbetsförmågan och minimering eller avlägsnande av sysselsättningshinder.

En förutsättning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är sektorsövergripande utarbetande av en aktiveringsplan tillsammans med en representant för kommunen, en sakkunnig från TE-centralen och klienten.

I aktiveringsplanen beskrivs klientens sysselsättningsmål och/eller mål gällande utbildning som stöder yrkeskunskapen samt behövliga tjänster.

Rehabiliterande arbetsverksamhet erbjuds i olika arbetsaktiviteter under 3 mån.–2 års tid. Klienten deltar i arbetsverksamhet 1–4 dagar i veckan, 4–8 timmar per dag. Arbetsverksamheten kan också genomföras som arbetspraktik vid kommunens olika verksamhetsställen.

Om den rehabiliterande arbetsverksamheten görs upp ett klientavtal, som innefattar verksamhetens varaktighet, deltagardagar och klientens för perioden fastställda mål som främjar arbets- och funktionsförmågan.

Sektorövergripande samservice TYP
Hälsokontroller för personer utan arbete

Medborgare
Arbete och arbetslöshet - Arbetsförmåga och yrkesinriktad rehabilitering
rehabilitering / social rehabilitering

Sysselsättningstjänsterna Toimaris kontaktuppgifter

Kansli (tjänsten med tidsbeställning)

Gamla Kustvägen 254

02400 Kyrkslätt

040576 8030

 

Servicechef

040 576 8686

 

Specialsocialhandledare

0400 277 934

 

Ansvarig verkstadsledare

040 576 8037

 

Socialhandledare

 

Klienter A-L

040 126 9754

 

Klienter M-Ö

040 354 1061