Arbetsavtal

Arbetsgivaren ingår ett skriftligt arbetsavtal med assistenten på Kyrkslätts kommuns avtalsunderlag. I avtalet definieras arbetsuppgifterna, arbetstiden, lönen och övriga centrala villkor för anställningsförhållandet.

Arbetsavtalet uppgörs i tre likalydande exemplar: ett för arbetsgivaren, ett för arbetstagaren och ett för handikappservicen i Kyrkslätts kommun.

På arbetsförhållandet tillämpas den allmänna arbetslagstiftningens bestämmelser. Om arbetsgivaren är medlem i Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry (HETA) tillämpas dessutom kollektivavtalet mellan HETA och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena rf (JHL).

Arbetsavtal  (pdf)

Ifyllningsanvisningar som bilaga till arbetsavtalet   (pdf)