Arbets- och dagverksamhet

Syftet med arbets- och dagverksamhet är att stöda självständig livskontroll, deltagande, funktionsförmåga och förebygga utslagning.

Klienterna inom arbets- och dagverksamheten deltar i verksamheten 3-5 dagar i veckan och för det betalas flitpenning. I arbetsverksamheten erbjuds klienten möjlighet att delta i gruppverksamhet som innefattar arbete som underleverantör för företag eller att göra andra produkter.

I verkstadsverksamhet kan klienterna delta i olika verkstäder som omfattar hantverk, att bekanta sig med olika motionsformer, diskussion och läsning, skötsel av hemmet och att lära sig olika färdigheter som anknyter till ett självständigt liv, t.ex. att uträtta ärenden och bekanta sig med närmiljön med buss eller tåg.

Verkstadsverksamheten är avsedd också för klienter inom dagverksamheten och verkstädernas innehåll varierar enligt tema eller enligt klienternas önskemål och intresse.

Stött arbete erbjuder klienterna möjlighet att arbeta på vanliga arbetsplatser eller i företag med stöd av en arbetstränare. I arbetscentralen finns gruppformad och/eller individuell arbetsträning för dem som söker sig till stödd sysselsättning. I träningen kartlägger arbetstränare och arbetsverksamhetsledaren tillsammans med klienten behovet av individuellt stöd innan övergången till stött arbete.

Dagverksamhetens klienter är seniorer och/eller utvecklingsstörda som behöver mycket stöd i vardagen.   Dagverksamheten erbjuder möjlighet till lugn samvaro och olika stimulerande aktiviteter med individuellt beaktande av klientens egna starka sidor och önskemål. I dagverksamheten finns också möjlighet till vila under dagen.

Arbets- och dagverksamhet som är avsedd för vuxna utvecklingsstörda ordnas vid Kyrkslätts arbetscentral samt under arbetscentralens handledning som stödd sysselsättning på vanliga arbetsplatser. Dessutom köps tjänster av samkommuner och privata serviceproducenter.

Handikappade
Omsorgen om utvecklingsstörda
eftermiddagsverksamhet / , förmiddagsaktivitet /

Kyrkslätts arbetscentral

Sandåkersvägen 7

02400 Kyrkslätt

må - to kl. 8.00 - 15.45

fr kl. 8.00 - 15.00


Telefonärenden

Föreståndaren för arbetscentralen

050 577 4760


Arbetstränaren

040 1269 781


Kök och hushåll

040 1269 468


Skapande arbetsverksamhet

040 1269 469


Underleverans

040 1269 469


Snickeri

040 1269 740


Dagverksamhet

040 1269 141