Arbets- och dagverksamhet

Syftet med arbets- och dagverksamhet är att stöda självständig livskontroll, deltagande, funktionsförmåga och förebygga utslagning.

Verksamheten styrs av kundens möjlighet att påverka och kundens självbestämmanderätt i planeringen av verksamheten samt av utvecklingen av verksamheten enligt kriterierna för arbets- och dagverksamhetens kvalitet.

I arbetsverksamheten erbjuds kunden möjlighet till verksamhet som innefattar bl.a.   underleverantörsarbete, återvinning och arbetspraktik enskilt eller i grupp. Kunderna deltar i planeringen av verksamheten som är målinriktad med beaktande av kundens styrkor och intresse. För kunder med sikte på arbetslivet erbjuds också möjlighet till träning där arbetstränaren och arbetsverksamhetsledaren tillsammans med kunden kartlägger behovet av individuellt stöd innan övergången till arbete.

Med arbetstränarens stöd har kunden möjlighet att delta i olika slags arbetsuppgifter också på vanliga arbetsplatser.

Dagverksamhetens kunder är seniorer och/eller personer med intellektuell funktionsnedsättning som behöver mera stöd i vardagen.  Dagverksamheten erbjuder möjlighet till lugn samvaro och olika stimulerande aktiviteter med individuellt beaktande av kundens egna starka sidor och önskemål. Kunderna deltar i planeringen av verksamheten. I dagverksamheten finns också möjlighet till vila under dagen.

Arbets- och dagverksamhet som är avsedd för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning ordnas i första hand vid Kyrkslätts arbetscentral samt under arbetscentralens handledning som stödd sysselsättning på vanliga arbetsplatser.

Medborgare, Handikappade
Socialtjänster - Omsorgen om utvecklingsstörda
eftermiddagsverksamhet / eftermiddagsverksamhet för personer med utvecklingsstörning, morgonverksamhet / förmiddagsverksamhet för personer med utvecklingsstörning

Kyrkslätts arbetscentral

Sandåkersvägen 7

02400 Kyrkslätt

må - to kl. 8.00 - 15.45

fr kl. 8.00 - 15.00


Telefonärenden

Serviceansvarig

050 577 4760


Arbetstränaren

040 1269 781


Arbetsverksamhet

040 1269 468

040 1269 469

040 1269 470

040 1269 926

Frånvaroanmälan:

040 1269 468


Dagverksamhet

040 1269 141