Arbetet Ungdomsarbete på spåret nådde nästan 650 unga under slutet av sommaren

13.08.2020 14:28

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Unga

De anställda inom NTR, alltså ungdomsarbete på spåret, fortsatte gå ut bland de unga från mitten av juli framåt. Man var ute fem gånger i veckan och under veckoslutet då skolorna började effektiverat på fredag och lördag till sent på natten på platser där unga samlas. I regelpatrullerade NTR i centrum, Masaby och Veikkola. Utöver det gick vi ut längs kustbanan och på Esbosidan till köpcentren, vilket vi till en del gjorde i samarbete med de anställda inom ungdomsarbete på spåret i Esbo. Under slutet av sommaren nådde vi nästan 650 unga och unga vuxna.

Målet med att gå ut bland unga under sommaren var att föra ungdomsarbetet dit unga rör sig och fördriver sin tid, bland annat på rälsen, stationerna och köpcentren. Vi pratade med de unga mycket om att skolan börjar, den rådande coronasituationen och utbytte nyheter. Samtidigt påminde vi också bland annat unga om begränsningarna för sammankomster, säkerhetsavstånd och hur man beter sig i trafiken.

Från och med hösten arbetar specialungdomsledare Eija Rajavaara, förebyggande rusmedelsarbetare Katri Lahtinen och svenskspråkiga ungdomsledaren Rafaela Nyholm i Kyrkslätts NTR-team. Dessutom patrullerar ungdomsarbetarna vid behov på olika håll i Kyrkslätt på platser där unga samlas. Vid behov stöder vi ungdomsarbetet i området genom att snabbt reagera på ungdomsfenomen. Målet med att röra sig bland de unga är att möta dem som man inte når genom andra verksamheter. Man vill att de här ungdomarnas röst hörs och samtidigt vill man öka förståelsen mellan vuxna och unga. Då ungdomsarbetarna patrullerar kartlägger de också var de unga rör sig.

Vad är patrullerande ungdomsarbete?

Patrullerande ungdomsarbete innebär att ungdomsarbetarna patrullerar på gator och i bostadsområden och på andra allmänna och halvallmänna platser såsom stationer och köpcentrum. Ungdomsarbetarna tar diskussionskontakt med de unga och strävar efter att med sin verksamhet trygga de ungas välmående, öka samförståndet och förbättra den allmänna säkerhetskänslan. Med olika medel inom ungdomsarbetet kan man vid behov också sträva efter att inverka på de ungas beteende. Ungdomsarbetet fungerar ändå inte som ordningsvakt eller för att skingra grupper, utan finns fortfarande till för de unga

NTR