Arbetet för ibruktagande av skidspår och isplaner pågår

08.01.2021 11:05

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Det förberedande arbetet för ibruktagande av skidspår och isplaner har påbörjats och de fortsätter i enlighet med rådande väderförhållanden. Vi hoppas fortfarande på mer snö och köld, så att spåren och isarna kan betjäna kommuninvånarna. Vi informerar genast då spåren och isplanerna kan användas.

Skidspåren används vintertid av skidåkare

De ivrigaste skidåkarna har redan testat spårnätet, men på den största delen av spårnätet skiner sanden ännu genom snön. Vi påminner om att skidspåren som iståndsätts och som är i användning reserverats vintertid endast för skidåkare. Skidsäsongen är kort och vi önskar att fotgängarna hittar nya rutter för sina promenader och att sämjan på idrottsplatserna bevaras. Ni beaktar väl också § 14 i ordningslagen enligt vilken för bevarande av allmän ordning och säkerhet ägaren eller innehavaren av en hund ska se till att hunden inte kommer ut i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk.

Därför ber vi alla motionärer att komma ihåg medmotionärerna och beakta den allmänna säkerheten, precis på samma sätt som i trafiken. Vi önskar att föräldrarna påminner barnen om säkerheten i snölekar och vilka platser man kan leka på. Det är förbjudet att åka pulka i skidspåren eller till skidspåren.

Med vintriga samarbetshälsningar

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster, nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi

skidspår