Arbete och praktik inom småbarnspedagogik

Sök arbete inom småbarnspedagogik

Om lediga arbetsplatser i Kyrkslätts kommun meddelas i tjänsten Kommunrekry.fi. Om lediga tjänster meddelas också på kommunens anslagstavla i kommunhusets första våning, Ervastvägen 2.

Ansökningar till tjänster och befattningar skickas via Kommunrekry eller till adressen Kyrkslätts registratur, namnet av den lediga tjänsten eller befattningen, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Vikariat som närvårdare och barnträdgårdslärare inom småbarnspedagogiken

Vi söker både kortvariga och långvariga sjukledighets- och semestervikarier till småbarnspedagogiken i första hand via Kommunrekrys vikarieregister. Anmäl dig till vikarieregistret på Kommunrekrys webbplats. Ytterligare information om vikariat fås av daghemsföreståndarna.

Är du intresserad av en praktikplats inom småbarnspedagogik?

Kyrkslätts småbarnspedagogik erbjuder studerande i högskolor, universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter många möjligheter för praktik på arbetsplatser och upprättande av lärdomsprov.

Praktik som ingår i studierna

Om du är intresserad av en praktikplats inom Kyrkslätts småbarnspedagogik, kontakta daghemmet eller invånarparken direkt och kom överens om praktiken med enhetens ledare.

Tillstånd till undersökning

I fråga om undersökningar och lärdomsprov inom småbarnspedagogiken ska man ansöka om tillstånd till undersökning. Det lönar sig att fylla i ansökan så noggrant som möjligt – vid behov kan vi be om eventuella preciseringar.

I forskningsplanen fäster vi uppmärksamhet vid undersökningens genomförandesätt och forskningsetiska synpunkter. Vi är också intresserade av hur mycket tid det tar av vår personal att delta i undersökningen. Elevens läroanstalt svarar för den egentliga handledningen av undersökningens innehåll.

Som bilaga behövs åtminstone en forskningsplan. Man kan också bifoga till exempel en eventuell enkät. Av planen ska framgå beaktande av etiska synpunkter och tillstånd som behövs av föräldrarna.

Små uppgifter / övningar i anslutning till praktiken

Till studerandenas arbetslivspraktik hör olika små observationsuppgifter. I fråga om dessa ansöker man inte om tillstånd till undersökning, men man ska fråga om vårdnadshavarnas tillstånd och förklara tillräckligt tydligt vad uppgiften handlar om. Studeranden ska själv skriva framställningen/enkätsbrevet till vårdnadshavare.

Personalen inom småbarnspedagogiken har som uppgift att följa de studerande och deras arbete för att det uppfyller de allmänna etiska kraven i anslutning till pedagogiken.

PRAO-praktik

Syftet med praktisk arbetslivsorientering, dvs. PRAO-praktik, är att ge ungdomar information och lite erfarenhet om arbetslivet. Småbarnspedagogiken erbjuder ungdomar som planerar sin framtid möjligheter att arbeta inom kommunbranschen i daghem och invånarparker. Om du är intresserad av en PRAO-period inom Kyrkslätts småbarnspedagogik, kontakta daghemmet eller invånarparken direkt och kom överens om PRAO-praktiken med enhetens ledare.

Läroavtal

Om en läroavtalsplats lönar det sig att fråga av småbarnspedagogikens förmän direkt i daghemmen eller invånarparkerna.

Ytterligare information per e-post:
finsk småbarnspedagogik:
planerare Tarja Kotamäki

svensk småbarnspedagogik:
dagvårdschef Margot Flinck (vikarie Christina Broman t.o.m 27.1.2019)

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi