Anvisningar för vattenstörningskartan

13.01.2020 13:33

Kategori: Vattenförsörjning

Vattenförsörjningsverket informerar om aktuella störningssituationer och underhållsarbeten av vattenförsörjningsnätet inom Kyrkslätts Vattens verksamhetsområde på störningskartan.
Förutom på störningskartan meddelar vi invånarna om plötsliga och förutsedda störningssituationer i vattendistributionen via textmeddelande.
Vi skickar textmeddelanden till invånare som har offentligt telefonnummer.
Meddela ditt nummer till textmeddelandetjänsten om du har
• en telefonanslutning från arbetsplatsen,
• ett telefonnummer som är registrerat till annan adress än den där du bor eller
• ett hemligt nummer.
Du kan vid behov registrera fler än en adress till textmeddelandetjänsten (t.ex. arbetsplatsens eller en anhörigs adress).
textmeddelandetjänsten

Meddela om fel >>

Häiriökartta