Anvisningar för vattenförsörjningens lägeskarta

16.12.2020 13:33

Kategori: Vattenförsörjning

Vattenförsörjningsverket informerar om aktuella störningssituationer och underhållsarbeten av vattenförsörjningsnätet inom Kyrkslätts Vattens verksamhetsområde på lägeskartan.
Förutom på lägesskartan meddelar vi invånarna om plötsliga och förutsedda störningssituationer i vattendistributionen via textmeddelande.
Vi skickar textmeddelanden till invånare som har offentligt telefonnummer.
Meddela ditt nummer till textmeddelandetjänsten om du har
• en telefonanslutning från arbetsplatsen,
• ett telefonnummer som är registrerat till annan adress än den där du bor eller
• ett hemligt nummer.
Du kan vid behov registrera fler än en adress till textmeddelandetjänsten (t.ex. arbetsplatsens eller en anhörigs adress).
textmeddelandetjänsten.  Dessutom kan du ta bort ditt telefonnummer från tjänsten, dvs förbjuda att skicka meddelanden.

Klicka här för att ändra kontaktinformation

Häiriökartta