Anvisningar för hänvisning av unga (13–18 år) till missbrukarvårds- och mentalvårdstjänsterna för stöd och vård

Uppdaterade verksamhetsdirektiv gällande hänvisning av unga Kyrkslättsbor (13-18 år) till missbrukarvårds- och mentalvårdstjänster trädde ikraft fr.o.m. ingången av år 2016. Målet är att stöda och vårda ungdomar i Kyrkslätt i deras hemkommun och producera tjänsterna så nära som möjligt. Dessutom är målet en mer kontrollerad hänvisning till service, där den inledande utvärderingen görs tillsammans med klienten och anställda på välfärdsstationen för unga och A-kliniken. Personalen på välfärdsstationen för unga och A-kliniken gör i fortsättningen en bedömning av vårdbehovet, vilken leder till att klientrelationen fortsätter antingen på välfärdsstationen för unga, i A-kliniken eller enligt överenskommelse på gemensamma träffar eller möjligtvis med betalningsförbindelse t.ex. på Esbo ungdomsstation. Klienten ska alltid få en betalningsförbindelse från A-kliniken innan klienten kan överföras till Esbo ungdomsstation och eventuella andra köpta tjänster. Uppföljningen gällande köpta tjänster ska effektiveras.

Fr.o.m. januari kan unga i Kyrkslätt, som har svårigheter eller problem med människorelationer, livskontroll, sinnesstämning eller rusmedel och behöver hjälp, ta kontakt eller anvisas att ta kontakt antingen med välfärdsstationen för unga eller A-kliniken på adressen Virkatie 1, B-dörr, 02400 Kyrkslätt.

Den unga själv, den ungas föräldrar eller den instans som är oroad över den unga kan ta kontakt med välfärdsstationen för unga eller A-kliniken. Rådgivningstelefonens nummer till Välfärdsstationen för unga är: 040 772 8124 Rådgivningstelefonens telefontider är: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 10:00–11:00 och på onsdagar kl. 13:00–14:00.

A-klinikens journummer är: 050 414 0979 Telefontiderna för A-klinikens journummer är: måndag, onsdag och fredag kl. 09:00–15:00, tisdagar och torsdagar kl.: 14:00–17:30 samt lördagar och söndagar kl. 09:00–11:00.

Övriga tider kan man lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande. Begäran om kontakt som lämnats i telefonen besvaras vardagar inom ca ett dygn.