Användningsturer i Kyrkslätts kommuns bildnings- och fritidstjänsters lokaler 2019-2020

06.02.2019 13:51

Kategori: Kungörelse

BILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN I KYRKSLÄTT KUNGÖR FÖR ANSÖKAN:


ANVÄNDNING AV SKOLORNAS GYMNASTIKLOKALER UNDER KVÄLLAR OCH VECKOSLUT

Sommarturer för tiden 1.6.–18.6 och turer för perioden 2.9.2019–31.5.2020.


ANVÄNDNINGSTURER I UNGDOMSLOKALER

Sommarturer för tiden 1.6.–1.9 och turer för perioden 2.9.2019–31.5.2020.


ANVÄNDNINGSTURER I ALLAKTIVITETSHALLEN I SKYDDSRUMMET I CENTRUM

Sommarturer på planen för perioden 3.6.–20.6.2019.

Turer på planen för perioden 1.8.2019–31.5.2020.

Sommarturer i budosalen för perioden 3.6.–31.8.2019.

Turer i budosalen för perioden 1.9.2019–31.5.2020.


ANVÄNDNINGSTURER I BUDOSALEN I SKYDDSRUMMET I GESTERBY

Sommarturer i budosalen för perioden 3.6.–31.8.2019.

Turer i budosalen för perioden 1.9.2019–31.5.2020.


ANVÄNDNINGSTURER I KONDITIONSSALEN I VEIKKOLA BIBLIOTEK

Sommarturer för perioden 1.6.–31.8.2019.

Turer för perioden 1.9.2019–31.5.2020.


ANVÄNDNINGSTURER I KYRKSLÄTTS SIMHALL

Sommarturer för perioden 1.6.–20.6.2019.

Turer för perioden 5.8.2019–31.5.2020.

Simföreningar kan även ansöka om användningsturer utanför hallens öppettider.


Alla ansökningar skickas via https://kirkkonummi.varaatila.fi/

Ansökningstiden för lokalerna börjar 11.2.2019. Ansökningstiden för sommarturerna utgår 4.3.2019 kl. 12.00 och ansökningstiden för de regelbundna turerna utgår 18.3.2019 kl. 12.00.

För mer information ring 040-753 8906 (ungdomslokalerna, skyddsrumsgrottan), 040-1269495 (simhallen) ja 040-1269625 (skollokalerna och konditionssalen i Veikkola bibliotek).

För användning av kommunens verksamhetslokaler gäller ersättningsgrunderna som fastställts av kommunstyrelsen 1.10.2007 § 439 och fritidssektionen 5.2.2019 § 8.


Seppo Savikuja
Ungdoms- och idrottsdirektör

e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi