Antalet coronavirussmittade ökar – Kyrkslätts kommun rekommenderar att kommuninvånarna följer HUS rekommendation om att använda ansiktsmask  

28.09.2020 15:39

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Kyrkslätts kommun uppmanar att man fortsätter att följa rekommendationen om användning av ansiktsmasker inomhus i offentliga utrymmen, vid evenemang för allmänheten och i folkskaror, som gavs 25.9 av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och HUS. Vi konsulterar som bäst olika instanser för att kunna ge enhetliga anvisningar. Om dessa och annat aktuellt i fråga om coronasituationen informerar vi senast torsdag 1.10.2020.

Fyr logo