Antalet coronavirusfall ökar i Kyrkslätt

09.07.2021 08:15

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Antalet coronavirusfall i Kyrkslätt har mångdubblats på grund av att folk reser allt mera. Under veckan som började 28.6 var antalet smittofall 16, och den gångna veckan redan 11 vid medlet av torsdagen. Då incidensen per 100 000 invånare ännu var 0 veckorna 23–24, var den redan nästan 40 vecka 26. Den här veckan kommer incidensen att vara ännu högre.

Smittorna kommer från andra sidan landets gränser och från fortsatt smittspridning inom familjerna till resenärerna.  Några fall hänger ihop med EM-tävlingarna i fotboll, och resten är souvenirer från kryssningar och andra resor.

Antalet resenärer håller på att öka, så man kan förvänta sig att också smittorna fortsätter att öka. Vård- och omsorgssektorn i Kyrkslätt vill därför påminna att coronatestning och frivillig karantän är de enda sätten att förhindra att sjukdomen sprids. Att iaktta god handhygien och använda munskydd är fortfarande goda sätt att undvika smittor.

Det är också viktigt att kommuninvånarna vaccinerar sig. Eftersom telefontidsbeställningen fortfarande är stockad, lönar det sig att boka tid via tjänsten coronavaccinbokning.fi.

Tyngdpunkten för coronavaccineringarna ligger nu vid boostervaccineringar. De senaste dagarna har det förekommit mycket annulleringar av coronavaccinering, och det mest bekymrande är att många låter bli att komma till vaccineringen även om de har bokat tid. Det finns större efterfrågan på vaccinationstider än vad kommunen får vaccin. I den situationen är det mycket beklagligt om vaccin går till spillo på grund av att folk låter bli att annullera sina outnyttjade vaccinationstider.

I Kyrkslätt har coronasiffrorna hållits lägre än genomsnittet i Nylands kommuner hela våren och under försommaren tack vare kommuninvånarnas förnuftiga agerande. Genom att följa anvisningarna och bära ansvar för sig själv och andra kan vi säkert återställa coronasiffrorna till försommaren låga nivå.

I tabellen nedan finns statistik över den första vaccindosen i Kyrkslätt.

Hittills har 24 544 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 8 046 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 60,0 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 88,2 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93,6 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 93,5 %.

Av 65–69-åringarna har 90 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 88 %.  Av 55–59-åringarna har 87,2 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 86,5 %. Av 45–49-åringarna har 84,1 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 79,9 %. Av 35–39-åringarna har 69,3 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 54,8 %. Av 25-29 -åringarna har 43,9 % vaccinerats och av 20-24 -åringarna 42,2 %. Av 12-19-åringarna har 24,8 % vaccinerats.

""