Ansvarig tandläkare, Vård- och omsorgssektorn, Hälsovårdstjänster, Munhälsovård

10.04.2019 14:52

Kategori: Kungörelse

Vi söker en tandläkare som är intresserad av praktiskt utvecklingsarbete och dagligt ledarskap. Ditt arbete omfattar även kliniskt patientarbete. Vi önskar att du har mångsidigt administrativt och kliniskt kunnande, erfarenhet av chefsarbete, positiv attityd till utveckling och utmärkta samarbetsfärdigheter.

Vi erbjuder ett mångsidigt och intressant arbete i en god arbetsgemenskap. Vid munhälsovården i Kyrkslätt arbetar 51 yrkespersoner inom munhälsovård. Vi använder oss av verksamhetsmodellen "Vård på en gång" samt Cerec. Vi använder patientdatasystemet Lifecare. Kyrkslätt deltar även i projektet Apotti.

Arbetet börjar 10.6.2019 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskravet är legitimerad tandläkare i Finland. Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska. Lönen och övriga villkor bestäms enligt AKTA och Läkaravtalet.

I besättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. I uppgiften fordras vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.


Ansökningar senast 3.5.2019 före kl. 12.00 i första hand via den elektroniska blanketten på Kommunrekry. Jobbnyckel 227779


Ytterligare information:
Ledande tandläkare Arja Liinavuori, tfn 050 350 3925 eller per e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi Du når oss bäst per e-post.


Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.