Ansvarig arbetsledare, planerare och syneförrättningar