Anställda vid Kyrkslätts kommun ringer upp alla personer över 70 år

06.04.2020 15:17

Kategori: Seniorer Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts kommun vill se till att ingen av de äldre som är isolerad hemma blir utan hjälp. Därmed ringer anställda vid kommunen till varje kommuninvånare över 70 år och frågar hur de mår.

Uppringningsomgången inleddes med personer över 80 år fredag 27.3. Målet har varit att nå alla de personer som inte omfattas av kommunens service för äldre – det vill säga de vars situation är okänd. Inom en vecka har man hunnit ringa upp cirka 900 av tusen personer. Av dem har man fått kontakt med över 700. Mellan fem och sju personer har ringt dagligen. Den som ringer berättar alltid i början av samtalet vem han eller hon är och varför han eller hon ringer. Uppringingarna till de äldre fortsätter denna vecka.

Man har frågat de äldre hur de klarar sig hemma, hur butiks- och apoteksärenden uträttas, för hur lång tid maten räcker till hemma och om deras närmaste krets omfattar personer som kan hjälpa med uträttande av ärenden. Dessutom har man frågat hur de äldre får dagen att gå och om de känner sig ensamma.  Man tipsar dem om instanser av vilka de kan få hjälp för att uträtta ärenden och berättar vart de kan ringa om de i fortsättningen behöver hjälp.

Responsen om samtalen har huvudsakligen varit positiv. Många hade redan läst om det kommande samtalet i medierna och kunde vänta på det.  De flesta som svarat klarar sig väl trots undantagsförhållanden. De följer också flitigt medierna och internet. De flesta har tagit karantänanvisningarna på allvar och hållit sig så isolerade som bara möjligt.  Isoleringen har å andra sidan ökat mångas ensamhet.

Uppringningarna till alla personer över 70 år har börjat fredag 3.4. På denna lista finns 3000 namn, så det tar sin tid innan de alla har nåtts. Uppringningen sker vardagar kl. 9–15. Samtalen kommer från okänt nummer, eftersom uppringarnas nummer inte är kommunens egentliga servicenummer.

Seniorlinjen040 1269 900 betjänar kommuninvånarna i frågor som gäller de äldre vardagar kl. 9-15.

majakka