Ansökningstiden för sommarturerna 2022 inkl. i lägerverksamheterna för barn och unga avgår 10.1.2022 kl. 12.00

23.12.2021 13:55

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Fritid

Ansökningstiden för sommarturer (inkl. verksamheten under barns och ungas lovtider) pågår 16.12.2021–10.1.2022 kl. 12.00. Ansökningstiden för regelbundna turer höstperioden 2022 och vårperioden 2023 börjar i mars 2022. Om detta informeras separat.

Hur gör jag ansökningarna

Ansökningarna görs direkt i lokalbokningssystemet TIMMI. Läs anvisningarna här.
Reserveringsansökningarna behandlas i januari efter utgången av ansökningstiden. Beslut om godkänd eller avslagen tur skickas till e-postadressen i kundens basuppgifter i slutet av januari. Du tar väl i beaktande att e-postmeddelanden från TIMMI i vissa e-posttjänster kan styras direkt till skräpposten.

Annat att beakta

I beredningsskedet kan vissa turer tvingas flyttas till andra lokaler. Orsaken till flyttningen kan t.ex. vara överlappande ansökningar av flera sökande eller service/renoveringar av lokaler som man inte hade vetat om i ansökningsskedet.

Skolornas gymnastiklokaler och Jokirinne idrottshall

  • Sommarturer för tiden 6.6.–30.6 och 1.–14.8.2022.
    (Gesterbys och Kartanonrannan koulu 6.6.-30.6. och 1.-7.8.)

Användningsturer i allaktivitetshallen i skyddsrummet i centrum

  • Sommarturer på planen för perioden 1.–19.6.2022.
  • Sommarturer i budosalen för perioden 1.6.–31.8.2022.

Budosalen i skyddsrummet i Gesterby

  • Sommarturer i budosalen för perioden 1.6.–31.8.2022.

Användningsturer i gymmet på Veikkola bibliotek

  • Sommarturer för perioden 1.6–31.8.2022.

Användningsturer i Kyrkslätts simhall

  • Sommarturer för perioden 1.6–19.6.2022.
    Simföreningar kan även ansöka om användningsturer utanför hallens öppettider.

Ytterligare information:

ungdoms- och idrottstjänster, tilavaraukset@kirkkonummi.fi

Idrottshallen Jokirinne