Ansökningstiden för sommarjobb i kommunen 9.3–23.3.2020

03.01.2020 10:02

Kategori: Sysselsättning Navigatorn Unga Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Ansökningstiden för såväl sommarjobb som för sommarsedeln är i år 9.3–23.3. Man söker under perioden sommarjobb via Kommunrekry på nätet. Mer detaljerad information om lediga sommarjobb och ansökningsförfarandet publiceras på kommunens och Navigatorn Kyrkslätts webbplats 24.2.2020.

Kommunens sommararbetsplatser är avsedda för personer födda 2002–2004, och sommarsedlar erbjuds i år unga födda 2002–2006. Kommunen hjälper genom sommarsedlar de unga att skaffa sommarjobb hos företag i Kyrkslätt.

Navigatorn Kyrkslätt svarar för ansökningsprocessen gällande de ungas sökning av sommarjobb.

 

kesätyö 2020