Ansökningstiden för sommarjobb i kommunen 9.3–23.3.2020

03.01.2020 10:02

Kategori: Sysselsättning Navigatorn Unga Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Ansökningstiden för såväl sommarjobb som för sommarsedeln är i år 9.3–23.3. Man söker under perioden sommarjobb via Kommunrekry på nätet. Mer detaljerad information om lediga sommarjobb och ansökningsförfarandet publiceras på kommunens och Navigatorn Kyrkslätts webbplats 05.03.2020.

Navigatorn Kyrkslätt svarar för ansökningsprocessen gällande de ungas sökning av sommarjobb.

 

kesätyö 2020