Ansökningstiden för konstnärsstipendium ur von Wahlbergs fond flyttas från februari till september

25.02.2020 15:34

Kategori: Kultur

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 27.1.2020 § 33 att göra följande ändringar i grunderna för beviljande av konstnärsstipendium ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond så att ändringarna tas i bruk i ansökningen av konstnärsstipendium år 2020.

* Arbetsstipendium och projektstipendium: Ansökningstid (från och med 2020) årligen 30.9 senast kl. 16.00.

* Arbetsstipendiets längd är 1 månad - 12 månader. Det organ som beviljar stipendiet beslutar om arbetsstipendiets storlek, längd och utbetalningssätt.

Till övriga delar hålls grunderna för beviljande av stipendium oförändrade.

Orsaken till ändringen är att uppgifter ur bokslutet angående fondernas avkastning inte har funnits att tillgå årligen före ansökningstiden i februari, och att grunden som användes för att bestämma storleken på arbetsstipendiet var föråldrad.

Kungörelsen, de nya ansökningsanvisningarna och -blanketterna publiceras cirka en månad före ansökningstiden utgår. Ansökningstiden utgår med andra ord detta år 30.9.2020.

***
Finska Gardets överläkare, statsråd Carl von Wahlberg är andra från höger i första raden på bilden från år 1912. Han är iklädd festuniform och på väg till Romanovs 300-årsfest tillsammans med delegater och tjänstemän från generalguvernörens kansli. Bild: Museiverket

Finska Gardets överläkare, statsråd Carl von Wahlberg är andra från höger i första raden på bilden från år 1912. Bild: Museiverket