Ansökningen för regelbunda turer

Ansökningstiden för regelbundna turer höstperioden 2023 och vårperioden 2024 börjar i mars 2023. Om detta informeras separat.

Hur gör jag ansökningarna

Ansökningarna görs direkt i lokalbokningssystemet TIMMI. Läs anvisningarna här.

Reserveringsansökningarna behandlas efter utgången av ansökningstiden. Beslut om godkänd eller avslagen tur skickas till e-postadressen i kundens basuppgifter i slutet av april. Du tar väl i beaktande att e-postmeddelanden från TIMMI i vissa e-posttjänster kan styras direkt till skräpposten.

Annat att beakta

I beredningsskedet kan vissa turer tvingas flyttas till andra lokaler. Orsaken till flyttningen kan t.ex. vara överlappande ansökningar av flera sökande eller service/renoveringar av lokaler som man inte hade vetat om i ansökningsskedet.

Ytterligare information:

ungdoms- och idrottstjänster, tilavaraukset@kirkkonummi.fi