Ansökningen för regelbunda turer

Ansökningstiden för regelbunda turer för hösten 2023 och våren 2024 har börjat 27.2.2023. Ansökningstiden går ut 20.3.2023 kl. 12.00.

Hur gör jag ansökningarna

Ansökningarna görs direkt i lokalbokningssystemet TIMMI. Läs anvisningarna här.

Reserveringsansökningarna behandlas efter utgången av ansökningstiden. Beslut om godkänd eller avslagen tur skickas till e-postadressen i kundens basuppgifter i slutet av april. Du tar väl i beaktande att e-postmeddelanden från TIMMI i vissa e-posttjänster kan styras direkt till skräpposten.

Annat att beakta

I beredningsskedet kan vissa turer tvingas flyttas till andra lokaler. Orsaken till flyttningen kan t.ex. vara överlappande ansökningar av flera sökande eller service/renoveringar av lokaler som man inte hade vetat om i ansökningsskedet.

Ansökningstiden för regelbunda turer under kvällar och veckoslut till följande lokaler och för följande tidpunkter:

OBS! Kom ihåg att ansöka om din tur enligt tidpunkterna nedan fastän den egentliga användningen slutligen skulle ske under andra tidpunkter. På så sätt underlättar du arbetet för dem som bereder turerna.


Skolornas gymnastiklokaler och Jokirinne idrottshall / skolornas klassrum:
turer för tiden 14.8.2023-19.5.2024. Inga turer 18.12.2023-7.1.2024.

Användningsturer i ungdomslokaler:
turer för tiden 14.8.2023-19.5.2024

Användningsturer i allaktivitetshallen i skyddsrummet i centrum
turer på planen för perioden 1.8.2023 – 31.5.2024
turer i budosalen för perioden 1.9.2023-31.5.2024

Användningsturer i gymmet på Veikkola bibliotek
turer för perioden 1.9.2023 - 31.5.2024

Användningsturer i Kyrkslätts simhall
turer för perioden 7.8.2023 - 31.5.2024
Simföreningar kan även ansöka om användningsturer utanför hallens öppettider.

Ytterligare information:

ungdoms- och idrottstjänster, tilavaraukset@kirkkonummi.fi