Ansökan till småbarnspedagogiken

Är det aktuellt att ansöka om plats inom småbarnspedagogiken?

På sidorna om ansökan till småbarnspedagogiken hittar du information om hur man ansöker:

  • till kommunala finsk- och svenskspråkiga daghem, familjedagvård och klubba
  • till privata finsk- och svenskspråkiga daghem och familjedagvård

Behöver du hjälp?

På sidorna om servicehandledning inom småbarnspedagogiken hittar du kontaktuppgifter till kundbetjäningen, de hjälper med alla frågor som gäller ansökan.

Vad kostar den småbarnspedagogiska verksamheten?

Information om avgifter, stöd och kundbetjäning i anslutning till dem hittar du på sidorna om klientavgifter.