Ansökan till Ändra din livsstil-grupperna upphör 7.1

03.01.2018 12:00

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Gruppernas mål är bestående livsstilsförändringar, förebyggande av sjukdomar och en lättare känsla i kroppen.

Våren 2018 fortsätter viktkontrollgrupperna i Kyrkslätts hälsocentral. Vi söker motiverade personer till nya grupper för att tillsammans ändra sina levnadsvanor. Grupperna sammankommer på eftermiddagarna i hälsostationerna i centrum (också gruppen i Masaby) och Veikkola. De första 2-3 träffarna sker med 2 veckors mellanrum och de resterande 3-4 träffarna en gång i månaden. Grupperna börjar i januari och slutar i juni 2018. 10 personer ryms med i varje grupp, och grupperna träffas sex gånger med olika teman.

  • Centrum: traditionell och mobilgrupp, den svenska gruppen endast som mobilgrupp
  • Masaby: traditionell och mobilgrupp, den svenska gruppen endast som mobilgrupp
  • Veikkola: traditionell grupp

I mobilgruppen utnyttjar man mobilteknologi till att föra matdagbok. Måltiderna fotograferas till matdagboken med smarttelefon, och gruppens medlemmar kan uppmuntra varandra. Att kombinera mobilteknologi med traditionell grupphandledning har lett till utmärkta resultat också i Kyrkslätt. MealLogger-applikationen fungerar inte i Windows-telefoner.

Ge en kort beskrivning av ditt hälsotillstånd och livssituation och berätta vilken grupp du vill delta i. Skicka din ansökan per e-post till gruppledaren på området du önskar senast söndag 7.1. Deltagarna utses på basis av ansökningarna. Kom ihåg att avsluta med ditt namn och telefonnummer (ingen personbeteckning). Ansökningarna besvaras inom januari.

""

Anmälan och ytterligare uppgifter

Grupperna i centrum och Masaby:
kati.aronen@kirkkonummi.fi
(traditionell och mobilgrupp)

britt-marie.roos@kirkkonummi.fi
(svenskspråkig mobilgrupp)

viktkontrollgruppen i Veikkola:
johanna.kauppinen@kirkkonummi.fi
(traditionell, ingen fotografering)

#elamantapamuutos