Ansökan som serviceproducent för eftermiddagsverksamhet för skolelever i Kyrkslätt

02.12.2018 00:00

Kategori: Kungörelse

Bildnings- och fritidsnämnden beviljar bidrag till serviceproducenter som ordnar eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt kapitel 8a i lagen om grundläggande utbildning. Föreningar, församlingar, sammanslutningar och privata serviceproducenter kan söka som serviceproducenter för eftermiddagsverksamhet för skolelever. Serviceproducenterna väljs för läsåret 2019–2020 med option för två läsår. Serviceproducenter väljs förutsatt att kommunfullmäktige godkänner budgeten för 2019 enligt kommunstyrelsens förslag.

 

Annonsen och anvisningar för ansökan till serviceproducenten har publicerats på kommunens webbplats.

 

Ansökningarna ska lämnas till Kyrkslätts kommuns registratur till adressen Kyrkslätts kommun / registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till adressen kirjaamo@kirkkonummi.fi senast 31.12.2018.