Anvisning för ansökan om tomt

Tomtansökan fylls i elektroniskt via kommunens karttjänst eller kartfönster nedan ( klicka på Avaa karttapalvelussa)

Tomterna säljs eller arrenderas med kontinuerlig ansökan i den ordning ansökningarna inkommer.
Även yrkesbyggare kan lämna in en tomtansökan.

Till följande fattar fastighetsteknikern beslut om försäljning eller arrendering av tomten. Till arrenderingsbeslutet har fogats en reserveringsavgift på 1 000 euro.
Reserveringsavgiften är en del av köpesumman eller den första arrendeavgiften.

Efter erläggandet av reserveringsavgiften kan byggnadsplaneringen och ansökan om bygglov inledas. Beslutet om försäljning/arrendering verkar som fullmakt vid ansökan om bygglov. Ytterligare information om ansökan om bygglov finns på byggnadstillsynens sidor.

Kontaktuppgifter:

Markku Ikonen
040 553 9884
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi