Ansökan om tillstånd för miljöåtgärder finns till påseende

14.05.2018 08:53

Kategori: Kungörelse

Nordic Sugar Oy ansöker om tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen för fällning av trädbestånd på Kantviks område på fastigheterna 257-442-1-22, 257-496-4-166, 257-496-4-147 ja 257-496-4-153.

Tillståndsansökan med bilagor finns till påseende 14.5–12.6.2018 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen. Avverkningsplanen finns till påseende på kommunens webbplats (https://www.kirkkonummi.fi/ajankohtaista). Anmärkningar ska lämnas senast 12.6.2018 på adressen Kyrkslätts kommun, Byggnads- och miljönämnden, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller på e-postadressen kirjaamo(at)kirkkonummi.fi. Ytterligare information: miljöplanerare Merja Puromies, tfn 0400 772194.

Byggnads- och miljönämnden