Ansökan om talkoanslag senast 19.3.2018

12.02.2018 15:09

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts kommun har reserverat talkobidrag att användas av invånarföreningar, fiskelag, ungdomsföreningar m.m. i kommunen. En del av bidragen (A) är avsedda för anläggande av idrottsplatser, parker, planteringar och lekplatser, en del (B) för renovering av ungdomsföreningshus, en del (C) för iståndsättning av sjöar och en del (D) för renovering av föreningshus.

 

Bidragen ovan kungörs för ansökan senast 19.3.2018. Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningen fylls i och skickas elektroniskt på kommunens webbplats www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Genvägar > Bidrag > Talkobidrag

 

Tilläggsinformation (bidrag A, B och D) ges av kommunträdgårdsmästare Harry Eklund,

tfn  040 841 3867 samt (bidrag C) miljöchef Sari Soini, tfn  040 1269 678.