Ansökan om talkoanslag

07.02.2019 10:18

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts kommun har reserverat talkobidrag att användas av kommuninvånare, föreningar, samfund, ungdomsföreningar m.m. En del av bidragen (A) är avsedda för förbättring av miljön, en del (B) för vattenskydd, en del (C) för grundlig renovering av ungdomsföreningshus och en del (D) för grundlig renovering av föreningshus.

Talkoanslagen kungörs för ansökan elektroniskt senast 14.3.2019 kl 23.30. Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningen fylls i och skickas elektroniskt på kommunens webbplats www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Genvägar > Bidrag > Talkobidrag

Som preliminär grund för fördelning tillämpas följande fördelning: förbättring av miljön och vattenskydd 25 000 euro, grundlig renovering av ungdomsföreningshus 30 000 euro och grundlig renovering av föreningshus 20 000 euro.

Tilläggsinformation (bidrag A, C och D) ges av kommunträdgårdsmästare Harry Eklund,

tfn  040 841 3867 samt (bidrag B) miljöchef Sari Soini, tfn  040 1269 678.


Kyrkslätt 7.2.2019
Kommunaltekniska nämnden