Ansökan om studiebidrag ur C.F och Maria von Wahlbergs fond, läsåret 2019-2020

09.09.2019 10:39

Kategori: Kungörelse

Ansökan om studiebidrag ur C.F och Maria von Wahlbergs fond

 

Studiebidrag för läsåret 2019-2020 ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond utlyses för ansökan senast 30.9.2019. Ansökningar som lämnas in efter att ansökningstiden gått ut beaktas inte.

 

Ansökan bör vara inlämnad senast 30.9.2019 antingen elektroniskt eller på adressen: Kyrkslätts kommun, Registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt (besöksadress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt). Länk till den elektroniska ansökningsblanketten finns på Kyrkslätts kommuns hemsida.

 

Tilläggsuppgifter fås av kundservicesekreterare Tuula Savinainen, tfn 09 29671. och förvaltningschef Tiina Koivisto 0504137439