Ansökan om studiebidrag ur C.F. och Maria von Wahlbergs fond

25.08.2018 09:12

Kategori: Kungörelse

Studiebidrag för läsåret 2018–2019 ur statsrådet C. F. och Maria von Wahlbergs fond utlyses för ansökan inom september 2018. Ansökningar som lämnas in efter att ansökningstiden gått ut beaktas inte.

Länk till ansökningsblanketten finns på Kyrkslätts kommuns webbplats

Tilläggsuppgifter ger Tuula Savinainen, tfn 050 414 3596 (t.o.m. 14.9.2018) och Tiina Koivisto tfn 050 413 7439 och Monica Smeds tfn 040 126 9297 (fr.o.m. 17.9.2018).