Ansök om studiebidrag ur von Wahlbergs fond

11.09.2019 13:36

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Unga

Under september kan du ansöka om studiebidrag ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond. Ur fondens medel beviljas studiebidrag till personer som skaffar sig en grundutbildning inom jordbruk och dess binäringar.

Studiebidrag kan också beviljas personer som utbildar sig vid högskolor (inte yrkeshögskolor) för andra yrken och näringar, om kommunen inte understöder utbildningen med andra medel.

Ur fondens medel kan också beviljas bidrag för t.ex. avlönande av konsulenter som ger undervisning för främjande av yrkesskicklighet eller för erhållande av annan motsvarande experthjälp inom lantbruksnäringen.

Ytterligare information och ansökningsblankett

 

väg genom åkerlandskap