Annullering av studieplats

Studieplatsen kan inhiberas på webben eller skriftligt till medborgarinstitutets kansli. Annulleringen ska göras minst 7 dygn innan kursen börjar. Annulleringen ska alltid göras personligen och den kan aldrig göras till kursens lärare.

 

Annullera studieplatsen i tid
Studeranden kan annullera sin studieplats kostnadsfritt ännu 7 dygn före kursens början. Därefter uppbärs hela kursavgiften. Kursavgiften för en kurs som redan börjat tas ut i sin helhet.

 

Annullering på webben
Studieplatsen kan lättast annulleras på webben 7 dygn innan kursen börjar genom att använda numret som gavs vid anmälan. Om annulleringstiden överskridits, kan platsen inte annulleras, och skyldigheten att betala kursavgiften kvarstår. Kursavgifter som betalats återbetalas inte.

 

Annullering skriftligt och per e-post
Studieplatsen kan annulleras avgiftsfritt skriftligt senast 7 dygn innan kursen börjar till medborgarinstitutets kansli eller per e-post till opistot@kirkkonummi.fi

Annulleringar tas inte emot per telefon!

Annullering eller gottgörelse av kursavgift på basis av sjukdom
Bildningsnämnden beslutade 28.4.2010 § 30 att en studerande på basis av intyg av läkare eller hälsovårdare kan få en kalkylerad gottgörelse (€/undervisningstimme) för de timmar som enligt läsordningen blivit oanvända då sjukdomen har hindrat studeranden från att delta i mer än hälften av kursens undervisningstimmar.

Anhållan om annullering eller gottgörelse av kursavgift samt intyg av läkare eller hälsovårdare tillställs medborgarinstitutets kansli utan dröjsmål.

Av studeranden uppbärs alltid en expeditionsavgift på 10 euro i samband med annullering av kursavgift.

Medborgarinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi


Kansliet är öppet                        

må, ti och to kl. 13-16 

Under övriga tider enligt överenskommelse.