Ännu hinner du besvara enkäten om skicket på gatorna och parkerna samt avfallshanteringen, gatubelysningen, räddningsväsendet och vattenförsörjningen i Kyrkslätts kommun. Du kan svara t.o.m. 11.6.2021 och bland alla som svarar lottar vi ut presentkort à 50 euro till S-gruppen.

03.06.2021 06:52

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar Vattenförsörjning Idrott och friluftsliv Ungdoms- och idrottstjänster Service

Kyrkslätts kommun har öppnat en kommuninvånarenkät om de samhällstekniska tjänsterna på adressen: https://link.webropolsurveys.com/S/1B0A2366204275CE

Du kan framföra din åsikt om bland annat gatornas och vägarnas skick och underhållet och vinterunderhållet av dem, skötseln av idrottsplatserna och parkerna, gatubelysningen och vattenförsörjningen.

Chefen för kommunalteknik uppmuntrar kommuninvånarna att lyfta fram saker som de anser att det är nödvändigt att utveckla.

Svarstiden går ut 11.6.2021. Bland alla som svarat i alla de kommuner och städer som deltar i enkäten lottas ut 8 presentkort av S-gruppen värda 50,00 €. 

Utöver den öppna webbenkäten levererar posten enkäten i pappersversion till en del av kommuninvånarna. Urvalet för enkäten som skickas per post är 2000 invånare, och de som tar emot enkäten i pappersversion väljs genom slumpmässigt urval.

Enkäten är en del av en riksomfattande undersökning som görs samtidigt i 22 städer och kommuner. Enkäten genomförs av FCG Finnish Consulting Group Oy. https://www.fcg.fi/

Mer information av: kunnossapito@kirkkonummi.fi
Enkäten finns på adressen: https://link.webropolsurveys.com/S/1B0A2366204275CE

gatubelysning