Anna-Kaisa Kauppinen fortsätter som tf. kommundirektör för Kyrkslätt från och med 1.2

24.01.2023 11:09

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen fortsätter som tillförordnad  kommundirektör för Kyrkslätts kommun från och med 1.2. Kyrkslätts kommunstyrelse beslutade om saken vid sitt sammanträde igår. Kauppinen fortsätter som tf. kommundirektör tills den nya kommundirektören tillträder tjänsten.

Anna-Kaisa Kauppinen