Anmälningstiden till ledd motion börjar torsdag 15.8 kl. 9.00

14.08.2019 10:30

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Grupperna startar i september och utbudet består bl.a. mångsidiga vattengympor för personer i arbetsför ålder och seniorer, simskolor för barn med särskilda behov, salmotion och gymgrupper för seniorer. Du kan bekanta dig med vårt utbud i säsongbroschyren. Den tryckta säsongbroschyren finns från och med 7.8 tillgänglig i simhallen, på servicekontoret i kommunhuset och på biblioteken. Du hittar de ledda motionsgrupperna också på våra webbsidor.

Anmälan till ledd motion börjar på torsdag 15.8. kl. 9.00 i det elektroniska anmälningssystemet på adressen www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi eller per telefon 040 126 9495, 040 561 2203, 040 563 4317 och 040 779 4971. Vi tar inte emot anmälningar per textmeddelande eller via telefonsvarare. Vänligen beakta att man inte behöver anmäla sig på förhand till grupper för personer i arbetsför ålder med vattengymnastikkort.

Den kursverksamhet som ordnas av Medborgarinstitutet hittar du här.

Annulleringsvillkor

Du kan annullera en motionskurs inom 21 dagar efter anmälan genom att ringa till vårt kansli tfn 040 126 9404. Efter det kan kursen annulleras endast med läkarintyg, i annat fall tar vi ut hela deltagaravgiften.

Ledd motion ordnas av

Ungdoms- och idrottstjänsterna

Ytterligare information

Från vårt kansli tfn 040 126 9404.

liikunnanohjaus bea