Anmälning om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar: St1 Lähienergia Oy, borrning av bergvärmebrunnar på fastigheten 257-418-1-222, Gesterbystigen 12

01.07.2019 13:06

Kategori: Kungörelse

St1 Lähienergia Oy har lämnat en i 118 § i miljövårdslagen avsedd anmälan om tillfälligt buller och tillfälliga vibrationer till Kyrkslätts kommuns miljövårdsmyndighet. Anmälan gäller borrning av bergvärmebrunnar som tar mer än 10 dagar på fastigheten 257-418-1-222 på adressen Gesterbystigen 12

 

Bulleranmälan är offentligt framlagd 2.7-16.7.2019 på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2. Anmälan finns också till påseende i elektronisk form: www.julkipano.fi 

 

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa en anmärkning om saken. Anmärkningen ska framföras skriftligen och riktas till Kyrkslätts kommuns miljöinspektör och lämnas in senast 16.7.2019 på adressen Kyrkslätts kommun, miljöinspektören, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi eller via sidan www.julkipano.fi.

 

Tilläggsuppgifter ges av miljöchef Sari Soini, tfn 040 1269 678, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Kyrkslätt 28.6.2019

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Miljöinspektör