Anmälan till ungdomarnas bandläger börjar må 8.1.2018 kl. 9.00

05.01.2018 11:15

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

På ungdomarnas bandläger vol 2.0, som ordnas på sportlovet  20-22.2.2018, spelar vi in och producerar egen musik. Dagslägret är avsett för unga i åldern åk 5-17 år.

På bandlägret lär vi oss röststudioverksamhet: vi spelar, bandar in och producerar musik enligt deltagarnas egen nivå. Som lärare fungerar yrkeskunniga ungdomsledare som har riktat in sig på musik. Under lägret jobbar vi med en egen bandinspelning för varje band- och musikprojekt på lägret. Vi producerar också musikvideomaterial.

Lägerplats är Kantviks ungdomslokal (adress Toppstigen 2) och arrangör är Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster.

Avgiften för lägret är 100 €. Priset inkluderar undervisning, mat och försäkring Anmälan via det elektroniska anmälningssystemet https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/ eller per telefon 040 126 9404.

Anmälan börjar må 8.1.2018 kl. 9.00 och slutar on 31.1 kl. 16.00.

Ett begränsat antal deltagare ryms med. Anmäl dig fort så du hinner med!

ANNULLERINGSVILLKOR

Din plats på lägret ska ha annullerats senast 31.1 kl.15.30 genom att ringa kansliet, tfn 040-1269404. Efter det kan platsen annulleras endast med läkarintyg, annars uppbärs hela deltagaravgiften.