Anmälan till och annullering av motionskursen

Anmälan till grupper med kursbeteckning börjar tisdag 18.8 kl. 9.00 i det elektroniska anmälningssystemet Hellewi på adressen www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi eller per telefon till något av numren 040 126 9495, 040 561 2203, 040 563 4317 eller 040 779 4971. Vi tar inte emot anmälningar per textmeddelande eller via telefonsvarare.

Du kan annullera din anmälan inom 21 dagar efter anmälan genom att ringa vårt kansli, tfn 040 126 9404. Efter det kan kursen annulleras endast med läkarintyg, annars tar vi ut hela deltagaravgiften.

Då terminen har börjat kan du se och reservera lediga platser på adressen www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi eller fråga per telefon 040 126 9404.

Ingen separat anmälan behövs till grupper för personer i arbetsför ålder med vattengymnastikkort med undantag av vattentrampolintimmen, till vilken man ska anmäla sig senast ett (1) dygn innan gympan börjar hos simövervakningen, tfn 040 126 9415.