Anmälan till och annullering av motionskursen

Anmälan till vårens grupper 2023 börjar tisdag 20.12.2022. kl. 9.00 i det elektroniska anmälningssystemet Hellewi på adressen www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi eller per telefon till något av numren 040 561 2203, 040 563 4317 eller 040 779 4971. Vi tar inte emot anmälningar per textmeddelande eller via telefonsvarare.

Du kan annullera din anmälan inom 21 dagar efter anmälan genom att ringa vårt kansli, tfn 040 126 9404. Efter det kan kursen annulleras endast med läkarintyg, annars tar vi ut hela deltagaravgiften.