Anmälan till musikinstitutet och bildkonstskolan pågår

07.05.2019 15:22

Kategori: Barn Unga

Anmälan till musikinstitutet och bildkonstskolan för läsåret 2019-2020 har börjat.  Anmälningstiden till inträdestesten för musikinstitutets grundutbildning avslutas 17.5. Musiklekskole- och instrumentövningsgrupperna fylls i anmälningsordning.

Läs mer i musikinstitutets ansökningsmeddelande.

Ansökan till bildkonstskolan avslutas 26.5, men också bildkonstskolans grupper fylls i anmälningsordning.

Läs mer på bildkonstskolans sida

Både musikinstitutet och bildkonstskolan erbjuder grundläggande konstundervisning. En konsthobby utvecklar färdigheter som behövs i frmatiden: inlärningsförmåga, kreativtet och gruppfärdigheter. Musikinstitutets och bildkonstuskolans undervisningsutbud är öppet för alla. Båda erbjuder också frielevsplatser på sociala grunder och lånar ut instrumet och andra redskap som behövs i undervisningen. Taideharrastus kehittää tulevaisuuden taitoja oppimiskykyä, luovuutta ja ryhmätyötaitoja. Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun opetustarjonta on avointa kaikille. Molemmat oppilaitokset tarjoavat myös vapaa-oppilaspaikkoja sosiaalisin perustein sekä lainaavat soittimia sekä muita tarvittavia oppimisvälineitä. 

 

Konstverk som bildkonstskolans elever gjort