Anmälan till förskoleundervisningen och skolan har börjat

04.02.2019 08:13

Kategori: Barn Småbarnspedagogik Utbildning

Anmälan till förskoleundervisningen och skolorna i Kyrkslätt börjar måndag 4.2.2019 och avslutas 17.2.2019. Till skolan anmäls barn födda 2012 och till förskoleundervisningen barn födda 2013. I samband med anmälan till skolan görs också eventuell anmälan till eftermiddagsverksamhet och ansökan om skolskjuts.

Läsåret börjar torsdag 8.8.2019. Läs mer om läs- och lovtiderna 2019–2020.

Anmälan till förskoleundervisning

Till förskoleundervisningen anmäls barn födda 2013. Anmälan görs elektroniskt. Läs mer om de olika enheterna för förskoleundervisning.

Elever i förskoleundervisning har under vissa förutsättningar rätt till avgiftsfri skolskjuts. I Kyrkslätt förverkligas det som ett bidrag för transport och ledsagande som betalas till vårdnadshavaren. Ansök om bidrag.

Anmälan till första klassen

Till första klassen anmäls de barn som är födda 2012. Förskolorna ordnar skolbesök för barnen och vårdnadshavarna inbjuds under våren till föräldramöten.
Anmälan till skolan görs via elevhanteringssystemet Wilma. 

Läs mer om anmälan till skolorna och hur elevens närskola bestäms.

Om ditt barn är berättigat till skolskjuts, ska du också fylla i ansökan om skolskjuts. Läs mer om skolskjutsarna.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1 och 2

För elever i årskurserna 1 och 2, samt för äldre elever som får särskilt stöd ordnas frivillig och avgiftsbelagd eftermiddagsverksamhet efter skoldagen. Läs mer om eftermiddagsverksamheten. Ansökan till eftermiddagsverksamheten görs elektroniskt och ansökningstiden är 4–24.2.2019.

Anmälan om specialdiet

Elevernas specialdieter beaktas vid behov. Läs mer om principerna för specialdiet. Anmälan om specialdiet ska göras årligen.

Alla elektroniska anmälningar och ansökningar kan också fyllas i på biblioteken.

Barnteckning om hur det ser ut i skolan