Anmälan till förskoleundervisningen och skolan börjar i februari

08.01.2019 08:13

Kategori: Barn Utbildning Småbarnspedagogik

Anmälan till förskoleundervisningen och skolorna i Kyrkslätt börjar måndag 4.2.2019 och avslutas 17.2.2019. Till skolan anmäls barn födda 2012 och till förskoleundervisningen barn födda 2013. I samband med anmälan till skolan görs också eventuell anmälan till eftermiddagsverksamhet och ansökan om skolskjuts.

Läsåret börjar torsdag 8.8.2019. Läs mer om läs- och lovtiderna 2019–2020.

Anmälan till förskoleundervisning

Till förskoleundervisningen anmäls barn födda 2013. Anmälan görs elektroniskt. Läs mer om de olika enheterna för förskoleundervisning.

Inom den svenskspråkiga förskoleundervisningen ordnas öppet hus 24.1.2019 kl. 9–16.30 på Sjökulla förskola, Hommas förskola och Winellska förskolan. Kom gärna på besök och bekanta dig med förskolan.

Inom den finskspråkiga förskoleundervisningen ordnas information för vårdnadshavara enligt följande:

  • Norra området/Veikkola - 17.1.2019 kl. 18–19.30 Vuorenmäen koulu, matsalen, Eriksgårdsvägen 5
  • Centrumområdet - 22.1.2019 kl. 18–19.30 kommunhuset, Kyrkslättsalen, Ervastvägen 2
  • Östra området/Masaby - 24.1.2019 kl. 18–19.30 Kartanonrannan koulu, matsalen, Gårdsgränden 1

Elever i förskoleundervisning har under vissa förutsättningar rätt till avgiftsfri skolskjuts. I Kyrkslätt förverkligas det som ett bidrag för transport och ledsagande som betalas till vårdnadshavaren. Ansök om bidrag.

Anmälan till första klassen

Till första klassen anmäls de barn som är födda 2012. Förskolorna ordnar skolbesök för barnen och vårdnadshavarna inbjuds under våren till föräldramöten.
Anmälan till skolan görs via elevadministrationssystemet Wilma. Vårdnadshavarna får användarnamnen sända per post under januari.

Läs mer om anmälan till skolorna och hur elevens närskola bestäms.

Om ditt barn är berättigat till skolskjuts, ska du också fylla i ansökan om skolskjuts. Läs mer om skolskjutsarna.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1 och 2

För elever i årskurserna 1 och 2, samt för äldre elever som får särskilt stöd ordnas frivillig och avgiftsbelagd eftermiddagsverksamhet efter skoldagen. Läs mer om eftermiddagsverksamheten. Ansökan till eftermiddagsverksamheten görs elektroniskt och ansökningstiden är 4–24.2.2019.

Anmälan om specialdiet

Elevernas specialdieter beaktas vid behov. Läs mer om principerna för specialdiet. Anmälan om specialdiet ska göras årligen.

Alla elektroniska anmälningar och ansökningar kan också fyllas i på biblioteken.

Barnteckning om hur det ser ut i skolan