Anmälan till förskoleundervisningen och skolan börjar

07.01.2020 08:48

Kategori: Skolor Småbarnspedagogik

Anmälan till skolorna i Kyrkslätt börjar måndag 13.1.2020. Till skolan anmäls barn födda 2013. I samband med anmälan till skolan görs också eventuell anmälan till eftermiddagsverksamhet och ansökan om skolskjuts.

Anmälan till förskolan börjar 3.2.2020 och till förskoleundervisningen anmäls barn födda 2014.

Läsåret börjar tisdag 11.8.2020. Läs mer om läs- och lovtiderna 2020–2021.

Anmälan till förskoleundervisning

Till förskoleundervisningen anmäls barn födda 2014. Anmälan görs elektroniskt.

Läs mer om de olika enheterna för förskoleundervisning på svenska i Kyrkslätt. Observera kraven på minimiantalbarn i de privata enheterna, enheterna som ordnar förskoleundervisning bekräftas först efter anmälningstiden.

Inom den svenskspråkiga förskoleundervisningen ordnas drop-in-info 21.1.2020 mellan kl. 16.30 – 18.30 på Sjökulla daghem, Hommas daghem, Prästgårdsbackens daghem, Jorvas Barnträdgård och daghemmet Björnen. Kom gärna på besök och bekanta dig med förskolan. OBS! Prästgårdsbackens drop-in-info ordnas i Gesterbys päiväkoti. 

Inom den finskspråkiga förskoleundervisningen ordnas information för vårdnadshavarna 21.1.2020 kl. 18-19.30 på kommunhuset i Kyrkslättssalen, Ervastvägen 2.

Elever i förskoleundervisning har under vissa förutsättningar rätt till avgiftsfri skolskjuts. I Kyrkslätt förverkligas det som ett bidrag för transport och ledsagande som betalas till vårdnadshavaren. Ansök om bidrag.

Anmälan till första klassen 

Till första klassen anmäls de barn som är födda 2013. Förskolorna ordnar skolbesök för barnen och vårdnadshavarna inbjuds under våren till föräldramöten. Läs mer om anmälan till skolorna och skolorna.

Vårdnadshavarna anmäler sitt barn till skolan via Wilma. Vårdnadshavarna skapar sina inloggningskoder själva. Skapandet av inloggningskoderna kräver stark autentisering, dvs identiteten säkerställs med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat. Samtidigt som vårdnadshavarna skapar Wilma-koder begär de också om suomi.fi-fullmakt för att få sköta sitt/sina barns ärenden i Wilma (suomi.fi- fullmakt). Anvisningar för skapandet av inloggningskoder https://www.kyrkslatt.fi/kommunikation-mellan-skolan-och-hemmet-wilma

Om ditt barn är berättigat till skolskjuts, ska du också fylla i ansökan om skolskjuts i Wilma. Läs mer om skolskjutsarna.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1 och 2  

För elever i årskurserna 1 och 2, samt för äldre elever som får särskilt stöd ordnas frivillig och avgiftsbelagd eftermiddagsverksamhet efter skoldagen. Läs mer om eftermiddagsverksamheten.

Till eftermiddagsverksamheten ansöker man genom att fylla i en ansökningsblankett i Wilma och ansökningstiden är 13.1–1.3.2020.

Anmälan om specialdiet


Elevernas specialdieter beaktas vid behov. Läs mer om principerna kring specialdiet. Anmälan om specialdiet ska göras årligen.

Alla elektroniska anmälningar och ansökningar kan också fyllas i på biblioteken.