Anmälan till förskoleundervisningen och skolan 2021

03.01.2021 09:31

Kategori: Skolor Barn Utbildning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Småbarnspedagogik

Snart är det igen dags i många familjer att anmäla barn till förskolan eller skolan. Samtidigt är det bra att fundera på behovet av skolskjuts och eftermiddagsverksamhet.

De nya skoleleverna 

Till grundskolans första klass anmäls barn födda 2014. Anmälningen sker elektroniskt via webbtjänsten Wilma. På kommunens webbplats finns ytterligare information om anmälan samt instruktioner om hur man gör användarkoder till Wilma. Anmälningstiden är 11.1-24.1.2021. 
 
Ansökan om skolskjuts görs under tiden 11.1-31.3.2021. 
 
Till eftermiddagsverksamheten är ansökningstiden 1.3–21.3.2021. Verksamheten är för elever i årskurs 1 och 2, samt för äldre elever som får särskilt stöd. 
Eftermiddagsverksamheten är frivillig och avgiftsbelagd. 
 
Mera information om skolanmälningen, skolskjutsen och eftermiddagsverksamheten hittar du på webbplatsen:
www.kyrkslatt.fi/att-borja-skolan

Blivande förskolebarn

Till förskoleundervisningen anmäls barn födda 2015. Anmälan görs elektroniskt på Kyrkslätts kommuns webbplats. Där får du också mera information om förskoleundervisningen. Anmälningstid 25.1-7.2.2021. 
 
År 2021 kan vi tyvärr inte ordna infotillfällen eller bekantningsrundor på förskoleenheterna. Vårdnadshavarna och barnen får istället bekanta sig med versamheten i videoformat.


Mera information om att börja förskoleundervisningen finns på webbplatsen: 
www.kyrkslatt.fi/ansokan-till-forskoleundervisningen.

Anmälan om specialdiet 

Elevernas specialdieter beaktas vid behov. Läs mer om principerna kring specialdiet. Anmälan om specialdiet ska göras årligen.

Välkommen till skolan, barn som klättrar