Anmälan till bildkonstskolan och musikinstitutet 10.4–21.5.2021

08.04.2021 11:04

Kategori: Musikinstitutet Bildkonstskolan Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Fritid Unga

Anmälan till Kyrkslätts bildkonstskola och Kyrkslätts musikinstitut läsåret 2021–2022 sker 10.4-21.5.2021.

Anmälan och ytterligare information finns på webbplatsen:
kyrkslatt.fi/bildkonstskolan
kyrkslatt.fi/musikinstitutet

Bildkonstskolan skickar vecka 22 en bekräftelse per e-post till de som anmält sig.

Musikinstitutets inträdesprov hålls:

  • 26.5 i Vuorenmäen koulu (Eriksgårdsvägen)
  • 31.5-1.6 i Villa Haga (Tjänstevägen 5)

Elever antas till instrumentövningsgrupperna i den ordning de anmälts, men musikinstitutet sammanställer grupperna och sänder vecka 24 en bekräftelse per e-post.

Deltagarna i musiklekskolans grupper antas i den ordning de anmälts, ingen separat bekräftelse skickas.

Du hittar mera information om anmälan i musikinstitutets ansökningsguide 2021. Det lönar sig att bekanta sig med guiden!

Färggrann bild med text om ansökningstiden