Anmälan till bandlägret för barn och unga börjar 9.10 kl. 9

04.10.2017 15:56

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Bandlägret är avsett för alla unga i åk 5 till 17-åringar som är intresserade av att spela, sjunga, rappa och uppträda. Varje lägerdeltagare får spela, sjunga, rappa eller skriva egna låtar, så att man beaktar den egna färdighetsnivån, tillsammans med egna band och sammansättningar. 
I slutet av lägret får alla deltagare dessutom uppträda vid konserten Masala Rock 2017.

Du leds in i den gnistrande livemusiken av proffs som har specialiserat sig på att lära ut och handleda musik. De inspirerar dig garanterat till att lära dig nytt inom den fina musiken.

Tidpunkt

24-26.11.2017

Lägret hålls Fr: 17-22 Lö: 10-18 Sö: 10-17

Plats

Masaby allaktivitetshus (Sundsbergsvägen 1), 02430 Kyrkslätt

Pris

100€ som inkluderar undervisning, mat och försäkring

Ytterligare information

Ungdomsledarna Mikko Nissinen 040 779 4781 eller Mikko Kärppä 040 772 7143

Anmälan

Anmälan börjar må 9.10.2017 kl. 9.00 i det elektroniska anmälningssystemet Hellewi på adressen www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi eller genom att ringa tfn 040 126 9404.

Anmälan till verksamheten är bindande och platserna fylls i den ordning anmälningarna kommer in, med beaktande av åldersgränserna. 

Lägrets arrangörer

Kyrkslätts ungdomstjänster och Masalan Elävän Musiikin Yhdistys MELU ry

Annulleringsvillkor

Man kan avboka lägerplatsen senast 13.11 före kl. 16.00 genom att ringa till vårt kansli, tfn 040 126 9404. Efter det kan platsen på lägret annulleras endast med läkarintyg, annars uppbärs hela deltagaravgiften. Alla som anmält sig får ett lägerbrev per e-post i vilket lägerplatsen bekräftas eller det informeras om reservplats.