anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och vibrationer: reparation av perrongområdets takskydd och underfart vid Kyrkslätts station

11.06.2018 15:56

Kategori: Kungörelse

 

Destia Oy har tillställt en i § 118 i miljöskyddslagen avsedd anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och vibrationer. Anmälan gäller reparation av perrongområdets takskydd och underfart vid Kyrkslätts station på fastigheten 257-871-1-1, adress Stationsbågen 10, Munkkulla.

 

Bulleranmälan är offentligt framlagd 11.6-25.6.2018 på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2. Anmälan kan också läsas i elektronisk form: www.julkipano.fi

 

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa en anmärkning om saken. Anmärkningar ska framföras skriftligt och riktas till Kyrkslätts kommuns miljöinspektör och tillställas senast 25.6.2018 på adressen Kyrkslätts kommun, miljöinspektören, P 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post kirjaamo@kirkkonummi.fi eller via sidan www.julkipano.fi

 

 

Kyrkslätt 11.6.2018

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Miljövård