Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar, Siklatilat, Kolsarby

29.07.2020 11:53

Kategori: Kungörelse

LP-257-2020-01392

Siklatilat har lämnat en i 118 § i miljövårdslagen avsedd anmälan om tillfälligt buller och tillfälliga vibrationer till Kyrkslätts kommuns miljövårdsmyndighet. Anmälan gäller brytning på fastigheten 257-447-4-138 i Kolsarby.

Anmälan kan läsas elektroniskt 29.7.–10.8.2020 på kommunens webbplats www.kirkkonummi.fi och på adressen www.julkipano.fi. Denna kungörelse har publicerats 29.7.2020 på myndighetens webbplats och delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt.

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa en anmärkning om saken. Anmärkningen ska framföras skriftligen och riktas till Kyrkslätts kommuns miljöinspektör och lämnas in senast 10.8.2020 på adressen Kyrkslätts kommun, miljöinspektören, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi eller via sidan www.julkipano.fi.

Tilläggsuppgifter ges av vik. miljöinspektör Ilari Patamaa tfn 040 750 9894, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 27.7.2020
Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör

Bulleranmälan, Odenholmssvängen 15 (på finska)
Situationsplan, Odenholmssvängen
Mätningsplan, Odenholmssvängen 15