Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar, fastigheten 257-460-3-79, Bodgränden 3

06.07.2022 09:44

Kategori: Kungörelse

Miljöinspektören har den 6.7.2022 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet till Bonava Suomi Oy gäller brytningsarbeten för byggnadsgrunder och rörkanaler på fastigheten 257-460-3-79 på adressen Bodgränden 3.

Beslutshandlingarna finns framlagda 6.7.-12.8.2022 i elektronisk form i Kyrkslätt kommun webbplats www.kirkkonummi.fi och på addressen www.julkipano.fi. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten av kungrörelsen.

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 12.8.2022. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas.

Ytterligare information ges av miljöinspektör Elina Röman, tfn 040 750 9894, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Kyrkslätt 4.7.2022

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Miljöinspektör