anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar, musikfestivalen på Metsähovi forskningsstation, M257-414-6-75, Metsähovivägen 112

13.08.2019 15:15

Kategori: Kungörelse

Miljöinspektören har 13.8.2019 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Sivariteatterin tuki ry musikfestivalen på Metsähovi forskningsstationen på fastigheten 257-414-6-75 på adressen Metsähovivägen 112.

 

Beslutshandlingarna finns framlagda 14.8.-13.9.2019 i kommunhuset i Kyrkslätt, Ervastvägen 2. Handlingarna finns också till påseende i elektronisk form: www.julkipano.fi.

 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är 13.9.2019. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas.

 

Ytterligare information ges av miljöinspektör Ville Alho, puh 050 350 3905, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Kyrkslätt 13.8.2019

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Miljöinspektör